HLAVNÍ PARTNEŘI

V roce 2020 byla poskytnuta dotace z Moravskoslezského kraje na projekt:” IX.ročník Memoriálu Jiřího Rašky-letní světový pohár žen ve skoku na lyžích”

 
 

OSTATNÍ PARTNEŘI