top of page

GRAND PRIX MĚSTA FRENŠTÁT

Již v dubnu 1973 bylo rozhodnuto o pořádání zahajovacích závodů v rámci slavnostního zahájení provozu můstku K 90 na závěr září 1973. Byl ustaven organizační výbor závodů, který se scházel každý týden a koordinoval přípravu mezinárodních závodů pod názvem VELKÁ CENA – GRAND PRIX MĚSTA FRENŠTÁTU P.R. a dokončovací práce v areálu můstků na Horečkách. Díky zkušenostem generálního sekretáře OV Ing. Zdeněka Parmy, jazykovým znalostem předsedy mezinárodní komise OV Ing. Josefa Veselého, plnému nasazení vedoucího komise výstavby Květoslava Polívky a ředitele závodu Ing. Jiřího Sedláčka a v neposlední řadě i radám a stykům olympijského vítěze ZMS Jiřího Rašky se práce za pomoci vedoucích pracovníků n.p. MEZ a města Frenštátu p.R. dařila. Prostřednictvím Československého svazu lyžařů mohla být již v červnu rozeslána písemná pozvání zahraničním lyžařským svazům a i osobně byly českými zástupci na jednání skokanské komise Mezinárodní lyžařské federace FIS pozvány zahraniční skokanské výpravy, včetně v té době nejsilnějšího družstva NDR. Byl vydán obsáhlý tištěný program a startovní listina závodů a zajištěn přímý televizní přenos závodu na 1. programu ČT.

 V neděli 30. září 1973 se na tehdejším největším můstku s umělou hmotou na světě uskutečnily první mezinárodní FIS závody ve skoku na lyžích - VELKÁ CENA – GRAND PRIX MĚSTA FRENŠTÁTU P.R. Přes nepřízeň počasí sledovalo závod u můstku K 90 na Horečkách přes 10 tisíc platících diváků a mnoho dalších v přímém přenosu ČT. Vítěz závodu Heinz Wosipiwo z NDR vytvořil v závodě skokem 86 metrů světový rekord docílený na můstku s umělou hmotou. Přes zdravotní komplikace a plné pracovní vytížení v doladění provozních parametrů můstku v posledním týdnu před závodem, prosadil se Jiří Raška k radosti svých příznivců do desítky nejlepších skokanů na 5. místě, těsně za Josefem Matoušem.

PŘEHLED VÍTĚZŮ GRAND PRIX MĚSTA FRENŠTÁT

1973 WOSIPIVO Heinz, GER
1974 ASCHENBACH Hans Georg, GER
1975 STEINER Walter, SUI
1976 DANNEBERG Jochen, GER
1977 NOVÁK František, CZE
1978 ŠKODA Leoš, CZE
1979 ŠKODA Leoš, CZE
1980 ULAGA Primož, SLO
1981 OSTWALD Klaus, GER
1982 NEUPER Hubert, AUT,
ŠKODA Leoš, CZE
1983 PLOC Pavel, CZE
1984 PARMA Jiří, CZE

1985 WEISSFLOG Jens, GER

1986 OSTWALD Klaus, GER

1987 PLOC Pavel, CZE

1988 WEISSFLOG Jens, GER

1989 ŠVAGERKO Martin, SVK

1990 JEŽ František, CZE

1991 JEŽ František, CZE

1992 ZÜND Štefan, SUI

1993 SAKALA Jaroslav, CZE 

1994 KAHÁNEK Jaroslav, CZE 

1995 SAKALA Jaroslav, CZE

1996 JEŽ František, CZE

1997 SAKALA Jaroslav, CZE

VÍTĚZOVÉ GP

NEJVĚTŠÍ MŮSTEK S UMĚLOU HMOTOU NA SVĚTĚ

Projekt pokrytí můstku K 90 umělou hmotou na Horečkách zpracoval Ing. Jiří Sedláček, na jehož návrh byla změněna technologie montáže umělohmotné krytiny. Plotové pletivo pod hmotou nahradily svařované ocelové rošty z Železáren Humenné. Odpadla tím nutnost bočního napínání pletiva a vyhladil se příčný řez pokrytého povrchu můstku. Nové došky DUROKRYTU byly proto již opatřeny plochými závěsnými sponami, vyrobenými dle konstrukce Ing. Jana Šrubaře v n.p. Massag Bílovec. V prosinci dokončili brigádníci TJ MEZ Frenštát p.R. pokrytí ocelového nájezdu můstku K 90 umělou hmotou. 

V létě roku 1972 pokračovala výstavba můstku K 90 m ve Frenštátě p.R. na Horečkách, kde dodavatelská firma n.p.Vítkovické stavby a pracovníci n.p.Hutních montáží Ostrava dokončili zemní práce a montáž ocelové nájezdové věže a tribuny rozhodčích.V n.p.MEZ bylo za účasti firmy TATRASPORT Kopřivnice dokončeno dle nové technologické zařízení na výrobu můstkové krytiny. Na rotačním řezacím stroji dle projektu konstruktéra Ing. Jana Šrubaře byla v srpnu 1972 zahájena výroba ze svitků chropyňské folie DUROFOL pod obchodním označením DUROKRYT. První dodávka směřovala do Rožnova p.R. na generální opravu můstku K70 na Bučiskách před zářijovým soustředěním reprezentačního družstva skokanů. Rozšířená reprezentační družstva skokanů a sdruženářů absolvovaly od 21. září soustředění na rekonstruovaném můstku s umělou hmotou v Rožnově p.R. Za účasti reprezentantů Polska a Jugoslávie se v neděli 1. října 1972 na můstku uskutečnil 14. ročník mezinárodních závodů ROŽNOV p.R. Zvítězil nejdelšími skoky 66 a 69,5 metrů Slovinec Peter Štefančič před Jiřím Raškou, Zbyňkem Hubačem a Rudolfem Höhnlem. Ladislav Divila byl dvaadvacátý a olympijský vítěz Wojciech Fortuna obsadil po dvou pádech až 84. místo.

Od jara 1973 finišovaly v areálu skokanských můstků ve Frenštátě p.R. stavební práce a postupně byly předávány Vítkovickými stavbami do provozu jednotlivé stavební objekty: správní budova u dojezdu můstků, čerpací stanice u Lubiny, věž rozhodčích, restaurace u nájezdové věže, panelové schodiště lesem a ocelové schodiště s rozvodem kabeláže spojů, signalizace ozvučení areálu, potrubí tlakové vody a vzduchu kolem doskočiště a nad odrazovým stolem. Brigádnicky byly členy TJ MEZ Frenštát p.R. prováděny výkopy pro kabeláž a betonáž montážních pacholat pod odrazovým stolem a kotevních patek ocelové traverzy pro navaření nosné ocelové sítě k zavěšení můstkové krytiny z umělé hmoty. Po položení podkladní izolace skelné vaty a svaření nosné sítě na ploše doskočiště a dojezdového oblouku můstku K 90 byla v červenci 1973 zahájena montáž umělohmotných došků Durokrytu, které byly v celkovém objemu 40 tun v předstihu vyrobeny na technologickém zařízení TJ MEZ Frenštát p.R. K transportu krytiny na šikmou část doskočiště byla použita lesácká lanovka zapůjčená z LZ Frenštát p.R. Montáž krytiny byla dokončena v 23. srpna 1973 a pod vedením Květoslava Polívky a využití stavební mechanizace intenzivně pokračovaly dokončovací práce na dojezdu včetně zahumusování a zřízení pilinového dojezdu. Byla vybudována vlajkosláva, na stráni instalována světelná výsledková tabule NISASPORT, na správní budově výsledková tabule PRAGOTRON, provedeno oplocení dojezdu pro diváky a postavena tribuna čestných hostů.

V září roku 1973 byl tedy dokončen ve své době největší můstek s umělou hmotou na světě s normovým bodem P 72 a konstrukčním bodem K 90 m ve Frenštátě p.R.. na Horečkách. Podle původních návrhů Josefa Zity z Vysokého n.J. a Miloslava Bělonožníka z Liberce zpracovali v roce 1969 prováděcí projekt můstku pod vedením Ing. Dvořáka v Hutním projektu Ostrava v atelieru Ing. architekta Čmiela. Dodavatelem stavby můstku včetně vybavení lyžařského areálu byl v letech 1969 -1973 n.p.Vítkovické stavby Ostrava.

Výrobcem a dodavatelem umělé krytiny můstku včetně její montáže na můstku K 90 byli brigádníci z řad lyžařského oddílu TJ MEZ Frenštát p.R. pod vedením Květoslava Polívky. Umělá krytina Durokryt byla vyráběna z folie Durofol z Technoplastu Chropyně v rámci podniku Tatrasport Kopřivnice v provozovně TJ MEZ Frenštát p.R za podpory mateřského n.p. MEZ Frenštát dle čs.patentu č.155379 Jiřího Rašky a Ing. Jiřího Sedláčka na technologickém zařízení zkonstruovaném Ing. Janem Šrubařem, CSc. Pokrytí můstku K 90 umělou hmotou bylo dokončeno v srpnu 1973 a první zkušební skok na něm absolvoval olympijský vítěz Jiří Raška na Den horníků v sobotu 9. září 1973.

bottom of page